Over mezelf

Na een loopbaan als leraar, leerlingenbegeleider, schooldirecteur en beleidsondersteuner, ging ik in 2003 aan de slag bij het netoverschrijdend onderwijsbeleid van de stad Antwerpen. Hun kernopdracht: terugdringen van ongekwalificeerde schooluitval.

Ik was verantwoordelijk voor het programma risicojongeren, veilige scholen en schoolomgevingen en werkte met mijn team in een netwerk van scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, welzijnsorganisaties, sociaal werk, politie en justitie. Samen met onze partners deelden en ontwikkelden we knowhow om uitval te voorkomen en scholen en schoolomgevingen veilig te houden. In deze functie kon ik ook jarenlang mee instaan voor de crisis(communicatie)ondersteuning van scholen, schoolbesturen en directies.

In 2013 mocht ik mee aan de wieg staan van het CIP-instituut, een vzw die wetenschappers en professionals uit verschillende disciplines samenbrengt in een inspirerend en innovatief internationaal platform om kennis uit te wisselen en te ontwikkelen over de complexe interactieve processen rondom crises.

Tot op vandaag train ik Antwerpse school(crisis)teams, in nauwe samenwerking met de communicatieafdeling van de Antwerpse lokale politie, de dienst noodplanning en de overkoepelende preventieadviseurs van de Antwerpse onderwijspartners in het omgaan met crisissituaties en de bijhorende communicatie. Daarnaast geef ik gastcolleges in hogescholen en in de nascholing en geef ik mee vorm aan het trainingsaanbod van PM•Risk Crisis Change.

Met CCTM wil ik meer scholen en organisaties die met jongeren aan de slag zijn de kans bieden om op maat hun crisismanagements- en communicatievaardigheden te testen en te oefenen.

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!

Luc